Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Bij Uitstek. In deze verklaring wordt onder “Bij Uitstek” verstaan de kookstudio gelegen in het pand van PLUS Guido van Dijck, kruidenlaan 159, 5803 BV in Venray en is een onderdeel van hetzelfde bedrijf.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Bij Uitstek omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

Bij Uitstek is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het plaatsen en afhandelen van bestellingen een het registreren voor een deelnamebewijs van een activiteit bij Bij Uitstek.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

Bij Uitstek verzamelt via haar website persoonsgegevens over u. Bij Uitstek verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Automatisch gegenereerde informatie

Om de website van Bij Uitstek optimaal te laten werken, heeft Bij Uitstek bepaalde informatie nodig. Bij Uitstek verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website van Bij Uitstek. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, type browser, het besturingssysteem en de pagina’s die u op de website van Bij Uitstek bezoekt.

Deze informatie gebruikt Bij Uitstek onder meer om haar dienstverlening zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen. Tevens wordt deze informatie gebruikt om technische problemen en beveiligingskwesties op te lossen. De verwerking van deze informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bij Uitstek, namelijk het belang van Bij Uitstek om haar website te beveiligen en zo gebruiksvriendelijk mogelijk aan te bieden.

De informatie kan tevens worden gebruikt om anonieme statistische gegevens op te stellen. Indien de automatisch gegenereerde informatie met behulp van cookies wordt verzameld, dan is de  bepaling betreffende Cookies van toepassing. Indien de automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt in het kader van persoonlijke aanbiedingen, dan geldt het de bepaling betreffende het Aankoopgedrag.

Plaatsen van een bestelling

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer en bestelgegevens.

Tokenization

Bij Uitstek maakt gebruik van tokenization. Wanneer u met een betaalpas betaalt, wordt het unieke nummer in de chip van uw betaalpas gepseudonimiseerd en door middel van een hash en cryptografische encryptie omgezet in een code (‘een token’). Dit is een uniek nummer dat wordt meegegeven met elke afzonderlijke betaalpas. Het nummer is niet uw betaalrekening. Uit het token is het oorspronkelijke unieke nummer van de betaalpas niet meer af te leiden. Aan de token worden de transactiegegevens van uw aankoop gekoppeld, welke bestaan uit de gekozen betaalwijze, de winkel(locatie), het bedrag, de producten en het tijdstip van de aankoop. Op deze wijze kunnen transacties die met eenzelfde betaalpas worden gedaan aan elkaar worden gekoppeld zonder dat Bij Uitstek deze aankopen direct tot u kunnen herleiden. De verzamelde gegevens wordt door Bij Uitstek op gepseudonimiseerd en geaggregreerd niveau gebruikt.

De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Bij Uitstek. Bij Uitstek gebruikt tokenization om betere algemene keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van assortiment, prijs, promoties en winkelindeling. De gegevens die op deze manier via tokenization worden verzameld, worden niet gebruikt om u persoonlijk te benaderen. Bij Uitstek zal bijvoorbeeld geen specifiek op u gerichte advertenties sturen zoals bedoeld in de paragraaf ‘Aankoopgedrag’.

Misbruik

Indien Bij Uitstek constateert dat u misbruik maakt van de door haar aangeboden diensten, bijvoorbeeld door bestellingen te plaatsen maar deze niet af te nemen of af te halen, dan kunt u (tijdelijk) worden geblokkeerd. Bij Uitstek zal uw naam, e-mailadres en IP adres opslaan om te voorkomen dat u weer misbruik maakt van de diensten van Bij Uitstek. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bij Uitstek, namelijk de preventie van misbruik van haar diensten.

Terugroepactie

Indien Bij Uitstek een terugroepactie uitvoert, kan Bij Uitstek uw (account) NAW informatie gebruiken om hierover rechtstreeks contact met u op te nemen. Deze verwerking van uw informatie is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Bij Uitstek, namelijk het belang bij het voorkomen van onveilige situaties en bescherming van haar klanten.

Deelname acties

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, om u te registreren als deelnemer aan een actie van Bij Uitstek. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien u deze gegevens niet verstrekt kun u niet deelnemen aan acties van Bij Uitstek. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit.

Toezenden van de nieuwsbrief

Naam (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam), e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres: om u de nieuwsbrief toe te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag Bij Uitstek u de nieuwsbrief niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website.

Versturen van notificaties

Bij Uitstek, push ID: om u aanbiedingen en/of service gerelateerde berichten toe te sturen als notificaties waarvoor u zich heeft aangemeld. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit kan in de website van Bij Uitstek of via de instellingen van uw apparaat. Indien u deze persoonsgegevens niet verstrekt mag Bij Uitstek u de notificaties niet toesturen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website.

Gebruik locatiegegevens

IP-adres en gps-coördinaten: om u de route naar Bij Uitstek te tonen vanaf de huidige locatie van uw smartphone of tablet. De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Dit kan in de website van Bij Uitstek of via de instellingen van uw apparaat. De genoemde gegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit via de website.

Leeftijd verificatie

Geboortedatum (dag, maand, jaar): om online geen alcohol en tabak te verkopen aan klanten onder de 18 jaar en geen mailing met alcohol en tabak gerelateerde content te sturen naar klanten onder de 18 jaar. De rechtsgrond hiervoor is een wettelijke plicht om geen tabak te verkopen aan klanten van jonger dan 18 jaar. Indien u geen geboortedatum doorgeeft, is het Bij Uitstek niet toegestaan om alcohol en / of tabak aan u te verkopen. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 27 maanden na de laatste activiteit op de website.

Cameratoezicht

PLUS beveiligt ter bescherming van haar werknemers, bezoekers en eigendommen haar bedrijfsruimte (hierna: ‘bedrijfspanden’) met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze bedrijfspanden wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Bij Uitstek gebruikt camerabeveiliging op grond van een gerechtvaardigd belang om voor haar werknemers en bezoekers een veilige omgeving te zorgen. Bij Uitstek bewaart de videobeelden, die worden geregistreerd met haar beveiligingscamera’s niet langer dan vier weken, tenzij het noodzakelijk is om de beelden langer te bewaren, bijvoorbeeld in verband met een politieonderzoek. De camerabeelden worden daarna verwijderd.

Rechtsgronden

Bij Uitstek verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
  • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
  • Noodzaak voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, waarbij de belangen van de degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben om zijn persoonsgegevens te beschermen worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Bij de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke moet u bijvoorbeeld denken aan het verwerken van gegevens ten behoeve van direct marketing.

Ontvangers / categorieën van ontvangers

De u betreffende persoonsgegevens kunnen door Bij Uitstek, zo nodig, worden op een “need-to-know” basis verstrekt aan:

  • de medewerkers van Bij Uitstek die werkzaam zijn op de afdeling personeel en organisatie;
  • de medewerkers van Bij Uitstek die werkzaam zijn op de afdeling e-commerce;
  • aan derden, indien Bij Uitstek gebruik maakt van deze diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld mediabureaus die namens Bij Uitstek online marketing op zich nemen, maar ook IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die Bij Uitstek gebruikt om haar service aan de klanten aan te kunnen bieden. Met deze derden zal Bij Uitstek uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Beveiliging

Bij Uitstek gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Bij Uitstek zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Bij Uitstek bewaart de persoonsgegevens (in uw account) op een beveiligde server. Bij Uitstek verzoekt u om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke inloggegevens (indien van toepassing), onder meer door het gebruikte e-mailadres en wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren. Indien Bij Uitstek gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van Bij Uitstek zal uitvoeren, zal Bij Uitstek deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan Bij Uitstek of PLUS Guido van Dijck melden. Raadpleeg het Bij Uitstek “Responsible Disclosure beleid” op de website van Bij Uitstek voor meer informatie. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door Bij Uitstek onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 27 maanden na uw laatste activiteit op de website. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen. Bepaalde (persoons)gegevens moeten bijvoorbeeld van de fiscus zeven jaar bewaard worden, zoals pakbonnen met uw NAW en aankoopgegevens.

Minderjarigen

Indien u jonger dan 16 jaar bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Vragen

Als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar info@bijuitstek.com of u kunt bellen naar Bij Uitstek (0478 553900 keuzemenu 7) is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

Cookies

Op onze website www.bijuitstek.com maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. Bij Uitstek maakt gebruik van zowel functionele, analytische en tracking cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website www.bijuitstek.com te laten functioneren en uw voorkeuren te bewaren. Zij maken het mogelijk dat u kunt bestellen door het mogelijk te maken producten in uw winkelwagentje te stoppen en deze voor u te bewaren. Daarnaast maken zij het mogelijk dat u kunt inloggen en maken de functionele cookies het mogelijk dat uw inloggegevens worden bewaard, zodat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.bijuitstek.com bezoeken om hiermee de functionaliteiten en de content op de website www.bijuitstek.com te personaliseren en te optimaliseren.

Tracking cookies worden gebruikt om u als klant te volgen om daarmee (surf)gedrag, interesses en voorkeuren in kaart te brengen. Deze informatie wordt gebruikt om u gerichte boodschappen te kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn. Hiervoor schakelt Bij Uitstek hulp in van derde partijen, zoals Google, Facebook.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie informatie.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

U kunt de persoonsgegevens die u heeft ingevoerd in uw account altijd op uw persoonlijke accountinstellingen pagina bekijken en zo nodig wijzigen.

Via deze persoonlijke accountinstellingen geeft u ook aan of u wel of niet nieuwsbrieven van Bij Uitstek wenst te ontvangen. Indien u geen e-mails (nieuwsbrieven met persoonlijke aanbiedingen) van Bij Uitstek wenst te ontvangen.

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens Dit kunt u doen via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u naar de rechter stappen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op www.bijuitstek.com

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar Bij Uitstek verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan Bij Uitstek geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.